بازار مسکن Metro Vancouver در حال رونق گرفتن است

بازار مسکن Metro Vancouver در حال رونق گرفتن است

Published on April 20, 2023
اگر چیزی را که دوست دارید پیدا کردید، برای خرید سریع آماده شوید، زیرا به گفته کارشناسان، بازار مسکن در Metro Vancouver پس از یک زمستان راکد، رونق می¬یابد.
به این معنا که خریداران بیشتری جذب این بازار می¬شوند، اما میزان عرضه همچنان پایین است.
به گفته یکی از مشاورین املاک، ما شاهد بازگشت پیشنهادات رقابتی با چندین خریدار بر روی یک ملک خواهیم بود و این موجب افزایش قیمت¬ها می¬شود. تعداد خریدار¬ها بالا رفته و این یک چیز عادی در بازار بهار می¬باشد.
او پیشنهاد می¬کند که مردم باید برای خرید معطل نکنند و اگر خانه¬ای با قیمت مناسب پیدا کردند زود دست به کار شوند چرا که معلوم نیست آینده چه خواهد شد.
خریدارانی که می¬خواهند وارد این بازار شوند باید یک وام مسکن از قبل تایید شده داشته باشند تا بتوانند یک پیشنهاد قوی ارائه دهند، به خصوص اگر چندین پیشنهاد بر روی یک مکان وجود داشته باشد.

Sarafy Hafez

The most trusted name in the Canadian Financial Service Industry. With 17 years of experience, Hafez provides a secure and fast channel for all clients. Hafez assists clients in their tuition payments and refunds, individual payments, corporate payments and crypto currency transactions.