اروپا مرزهای خود را برای گردشگران بازکرده‌است اما این موضوع برای مردم کانادا هنوز پیچیدگی‌هایی دارد.

اروپا مرزهای خود را برای گردشگران بازکرده‌است اما این موضوع برای مردم کانادا هنوز پیچیدگی‌هایی دارد.

اگرچه اتحادیه‌ی اروپا (EU) مرزهای خود را برای گردشگران سراسر دنیا ازجمله کانادائی‌ها بازکرده‌است اما هنوز پیش از سفر خود باید نکات بسیاری را بررسی‌کنید.

در ماه مه (May) سفرای بلوک ۲۷ کشور، پیشنهاد کمیسیون اروپا مبنی بر اجازه‌ی ورود مسافران واکسینه‌شده به کشورهای اروپایی را پذیرفتند و پس از آن مرزهای خود را به روی مسافران بازکردند اما هر کشوری قوانین و محدودیتهایی را برای خود تعیین نمود.

به عنوان مثال فرانسه فقط پذیرای مسافرانیست که واکسن فایزر، مدرنا، جانسون جانسون یا آسترازنکا زده‌باشند و از برخی مسافران نیز می‌خواهد که جواب منفی تست کرونا را ارائه‌بدهند.

اسپانیا نیز پذیرای مسافران کاملا ایمن‌شده‌است به‌شرط آنکه گواهی واکسیناسیون رسمی را ارائه‌دهند که توسط یک مقام بهداشتی صادرشده‌باشد.

درحالیکه هرکشوری مقررات خودش را برای ورود دارد، توصیه‌ی دولت کانادا مبنی بر عدم انجام مسافرت‌های غیرضروری را نیز باید درنظر داشت.

کانادایی‌ها در برگشت از سفرهای خود، دیگر الزام قرنطینه‌ی هتل را ندارند اما ارائه‌ی تست منفی قبل از پرواز و انجام تست پس از لندینگ و قرنطینه در محل زندگی خود تا آماده‌شدن جواب تست، اجباریست.

Sarafy Hafez
صرافی حافظ

حافظ یکی از معتبرترین نام ها در صنعت خدمات مالی ایرانیان کانادا می باشد. با 17 سال تجربه، حافظ کانالی امن و سریع را برای تمامی مشتریان فراهم می سازد